По-русскиKarjalakšiSuomeksiin English


 

TULKUA TERVEHENÄ!

Tulkua tervehenä miän saitilla ”Karelija-Sever”! Saitti on omissettu Venäjän Karjalalla, ta juuri šen pohjosella ošalla. Tiältä löytyy niise äijän tietuo matkuštamisešta nuapurimuašša – Šuomešša, Ruka-Kuušamo –alovehella.

Karjalalla on pohatta istorija ta omaperäni kulttuuri. Karjala on loputtoman šuomuajilman šeutu šinisine järvineh ta monikoškisine jokineh. Karjala ottau šytämen kappalehen jokahiselta, ken on tiälä konšanih käynyn.

”Karelija-Sever” –yhtijö ehottau teilä virkissyštä ta kalaššušta kahella Pohjosen Karjalan kaunehimmalla järvellä – Piäjärvellä ta Tuoppajärvellä. Työ voitta tulla tänne koko perehellä tahi yštävien kera, omalla autolla tahi miän kyyvissä, voitta ottua matkah omat laivat-venehet tahi vuokrata ne meiltä, voitta ajautuo järven kaikista šyrjimpäh perukkah ta elyä šielä teltašša tahi majottuo miän hiršikämpällä šuarella, voitta kalaštua, poimie marjua-šientä ta mečäštyä tahi pelkäštäh levätä ta nauttie pakinoista, luonnošta, mečän tuokšuista ta hil’l’aisuuvvešta.

Kun työ että malttane pisyö yhellä paikalla, kun kaipuatta uušie vaikutelmie, tapuamisie, löytöjä, positiivisie tuntehie, - myö ehotamma teilä matkuštua nuapurimuah – Šuomeh. Kolme tuntie matašša – ta työ uppouvutta aivan uuteh muajilmah, tuttavuššutta rajantakaisen muan ihmisih ta kulttuurih, šuatta maissella paikallisen keittijön herkkuja, ošallistuo eri safariloih, kiertomatkoih, šuatta reissellä omie voimie kalaštajana, tahi yksinkertasešti käyvvä oššokšilla.

”Karelija-Sever” –yhtijö on yksi šuuri pereh. Kaikin myö olemma šyntyn ta kašvan Karjalašša. Miän vanhemmat ta ukot-ämmöt on šynnytty tiälä – kylissä, kumpasie nyt ei ole olomašša. Kaikki ne kylät ollah joko vejen alla joutunehie, šovan aikana poltettuja tahi pelkäšti nykyjäh elämättömie. Ka muisti vet ei jälettä mäne! Ta istorija on šini elävä, kuni elošša ollah entisien kylien eläjät. A meijän – lapšien ta punukkojen – on šäilytettävä še muisti.

Yli 15 vuotta Piäjärveššä (Pjaozerskij-pos’s’olkašša) on toimin Karjalaisien Šeura. Šen piämiehenä on Anni Vlasova. Šeuran aktiivisimmat jäšenet učenitah kaikenmoisie tilaisuukšie ta pruasniekkoja, kumpaset on šuunnattu karjalaisien kulttuurin ta kielen šäilyttämiseh, kavotettujen perintehien elvyttämiseh. Piäjärven Karjalaisien Šeura on yhteistyöššä Šuomen šeurojen kera. Yhteistyön tärkeimpie tehtävie on karjalaisen perintehellisen käsityön elvyttämini. Niinpä, esimerkiksi, Piäjärveššä on järješšetty käsityökurššija. Vuotena 2009 talvella rupesi toimimah kuvontatupa, kunne voit jokahini halukaš tulla kutomah mattoja kankašpuilla.

Karjalaisien Šeuran avukši oli vuotena 2009 talvikuušša virallisešti järješšetty Karjalan tašavallan alovehellini järještö «Vienan Virta», kumpasen innoittajana on ollun Maria Kundozerova. Yksi järještön enšimmäisie tehtävie on ollun karjalan kielen kurššijen järještämini. Kurššiloilla nykyjäh opaštuu yli 10 piäjärveläistä. Šamalla Maria valmistelou karjalan kielen internet-kurššija.

 


Vot šemmoni še on – miän Pohjoni Karjala!

Tulkua meilä ativoih, ruvekka tuttavuštumah!


 

НОВОСТИ

Началось бронирование на лето 2018 года! Спешите занять лучшую избушку!Не забываем про подледную рыбалку весной 2018 года!
Продажа готовых и изготовление на заказ домотканых половиков. Цена от 500 руб за метр.

Eččo


Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 Отдых в Подмосковье, Абхазии, Крыму

ВНИМАНИЕ!

АРЕНДА КАТЕРА

Аренда оборудованного для рыбалки катера с гидом. Однодневные выезды на рыбалку, заброска, сопровождение, консультации по местам и методам лова на озерах Пяозеро и Топозеро. Подвоз продуктов и бензина в любое место на озерах!


Присоединяйтесь
к нашим группам:
 на FACEBOOK
- PÄÄJÄRVI & КАРЕЛИЯ-СЕВЕР
в одноклассниках - Карелия-Север 


© 2018. Virkissyš ta kalaššuš Karjalašša ta Šuomešša. Karjalan Pohjoni: Piäjärvi ta Tuoppajärvi. © . Создание и сопровождение сайта AKV